Vier initiatiefrijke scholen in Rotterdam-Zuid: één ambitie.

Het beste wat het openbaar onderwijs kan bieden, krijgt nu vorm op Zuid in de samenwerking van het Einstein Lyceum, RVC De Hef, OSG Hugo de Groot en het Olympia College. Binnen Stichting BOOR slaan deze scholen van SNZ de handen ineen. De inzet? Krachtige stimulansen voor de leerlingen op Zuid op weg naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt én de samenleving.

Lees meer

De aanpak van blokkades voor groei, zoals taalbeheersing, wordt geïntensiveerd. We stimuleren de doorgroeimogelijkheden voor leerlingen binnen onze scholen en bereiden hen voor op mbo, hbo en wo met gerichte kennismakingsprogramma’s. Ook de samenwerking met bedrijven rond scholing in nieuwe technologieën en stageplaatsen groeit nu snel. En door de verdieping van lesstof met maatschappelijke thema’s en projecten bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst als zelfstandige en betrokken burgers. 

Zuid slaat in komende jaren zijn vleugels verder uit. Wij sluiten erop aan met ambitie en een brede taakopvatting. 

De vier scholen van SNZ

ISK • mavo • havo • atheneum • gymnasium 

ISK vmbo basis vmbo kader vmbo gl vmbo tl 

ISK vmbo pro pro-plus lwoo entree mbo 

mavo havo atheneum gymnasium