Bestuur.

SNZ valt onder het bestuur van Stichting BOOR voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Stichting BOOR telt zo’n 75 scholen, passend bij hun eigen omgeving en doelgroep. Alle BOOR-scholen, zo ook de scholen van SNZ, benutten de openbare identiteit van de school. Dit is ook terug te lezen in onze collectieve ambitie. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de versterking van het democratisch burgerschap. 

Missie en visie.

De missie van Stichting BOOR is om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. 

Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Daarvoor heeft Stichting BOOR de volgende kernwaarden, te weten:

1. Maximale talentontwikkeling
2. Actieve pluriformiteit
3. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
4. Naleving van kinderrechten  
5. Sterke binding met de samenleving

Om deze missie waar te maken, zijn er door Stichting BOOR zes pijlers vastgesteld:

1. BOOR: dé werkgever voor onderwijstalent
2. Het juiste talent op de juiste plek
3. Ontwikkelingsgericht leiderschap
4. De professionele medewerker
5. De lerende organisatie
6. De organisatie op orde 

Passend bij de koers en kernwaarden van Stichting BOOR formuleert elke school haar ambities en doelen bij een specifieke situatie en verwachtingen die gesteld worden aan de school. 

Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam 
010 – 254 08 00
www.stichtingboor.nl