mavo • havo • atheneum • gymnasium

CS__7740_C2_sRGB

Einstein Lyceum

Klaar voor je toekomst.

Het Einstein Lyceum versterkt de oriëntatie op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Leerlingen worden vollediger en concreter voorbereid op wat ze na hun schooltijd te wachten staat. Hierin is eveneens plaats voor vernieuwd burgerschapsonderwijs. Zo vergroot het Einstein voor haar leerlingen de kans op het creëren van een passende en succesvolle toekomst.

De volgende stappen op Einstein:

CS__8025_C2_sRGB

Pilots leerlingbegeleiding

Het Einstein Lyceum leert haar leerlingen met verantwoordelijkheid om te gaan, om ze voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. Er wordt daarom gestart met een nieuwe vorm van leerlingbegeleiding, waarbinnen leerlingen meer eigenaarschap over het eigen leerproces- en traject krijgen.

CS__7951_C2_sRGB

Burgers van de Toekomst

Het Einstein Lyceum start met volwaardig burgerschapsonderwijs binnen het curriculum. Er wordt gewerkt aan het creëren van zelfredzaamheid bij de leerling, de acceptatie van alle vormen van diversiteit en de vaardigheid om gesprekken te voeren om elkaar te leren begrijpen. Na pilots in de eerste twee leerjaren zal het vak schoolbreed worden geïmplementeerd.

CS__7923_C2_sRGB

Doorlopend oriëntatieprogramma

Leerlingen moeten binnen ons onderwijssysteem op jonge leeftijd meerdere belangrijke keuzes maken. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs en wat daarna komt. De profielkeuze en de invulling van het extracurriculaire aanbod. Allen kunnen van grote invloed zijn op het verdere levensloop van de leerling.
Om deze redenen versterkt het Einstein Lyceum haar doorlopende oriëntatielijn, waarbinnen leerlingen worden ondersteund in het maken van keuzes en de voorbereiding op de overgang naar een nieuwe onderwijsinstelling of arbeidsplaats.